1 września 2023 roku

Zachęcamy Państwa do skorzystania z oferty Centrum Edukacyjnego Migaj Naturalnie (CEMN) Polskiego Związku Głuchych, która koncentruje się wokół zarówno kształcenia polskiego języka migowego jako języka obcego, jak również tłumaczeniu z/na polski język migowy, a w szczególności na:

  • kursach języka migowego na wszystkich poziomach zaawansowania
  • kursach polskiego języka migowego online lub stacjonarnie
  • szkoleniach i warsztatach o Kulturze Głuchych
  • szkoleniach i seminariach dla tłumaczy i lektorów polskiego języka migowego
  • szkoleniach z obsługi osób z niepełnosprawnością słuchu: dostępność informacyjno-komunikacyjna
  • szkoleniach z zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami: dostępność architektoniczna, cyfrowa oraz informacyjno-komunikacyjna
  • tłumaczeniach dokumentów/filmów/stron internetowych/nagrań audio na polski język migowy
  • tłumaczeniach na żywo: wykłady i konferencje naukowe, wydarzenia o charakterze kulturalnym, tłumaczenia z zakresu szerokorozumianej współpracy z instytucjami publicznymi i biznesowymi, webinaria, spotkania formalne i nieformalne
  • certyfikacji tłumaczy polskiego języka migowego.

 

Osoby zainteresowane zapraszamy na stronę www.cemn.pzg.org.pl, lub do kontaktu pod adresem e-mail: cemn@pzg.org.pl, nr telefonu: +48 668 429 233.

Serdecznie zapraszamy!