13 czerwca 2023 roku

W dniach 2-4 czerwca 2023 roku na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbyła się XX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Logopedycznego „60 lat logopedii w Polsce. Historia – Teraźniejszość – Perspektywy rozwoju”, podczas której nasza Logopeda, Karolina Główniak, miała przyjemność zaprezentować swój poster „Sprawność narracyjna w przypadku CAPD, w dysleksji oraz w jąkaniu – studium przypadku.” Wystąpienie spotkało się z dużym uznaniem słuchaczy! Pani Karolino, serdecznie gratulujemy!