18 listopada 2020 roku

RUSZYŁA KAMPANIA SPOŁECZNA „MAM PRAWO DO INFORMACJI W PJM”

Polski Związek Głuchych rozpoczął kampanię społeczną, której celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na zapewnienie dostępu do informacji i usług osobom głuchym. Wszyscy jesteśmy równi, nikt nie powinien być wykluczony.
Dostępność dla osób głuchych oznacza powszechny dostęp do Polskiego Języka Migowego (PJM). Poprzez kampanię zwracamy uwagę, iż Polski Język Migowy umożliwia samodzielność i niezależność osób głuchych.
W ramach kampanii powstał spot, który swoim przekazem zwraca uwagę, iż osoby z niepełnosprawnością słuchu mają prawo do języka zrozumiałego dla siebie jako osoby ze szczególnymi potrzebami. Polski Język Migowy umożliwia samodzielność i niezależność osób głuchych.

Kampania realizowana jest w ramach projektu „Fundusze Europejskie dla dostępności – Głusi”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

film na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ND-pQa2EGp0
link do postu na Facebooku: https://fb.watch/1QEgkBdNG9/
Informacja o kampanii oraz spoty dostępne są na stronie: https://www.pzg.org.pl/2020/11/mam-prawo-do-informacji-w-pjm/

#mamprawodoinformacjiwpjm