23 luty 2024 roku

Neuroflow – program w neurorehabilitacji słuchu!

Aktywny Trening Słuchowy Neuroflow to program terapeutyczny usprawniający wyższe funkcje słuchowe, specjalnie dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Neuroflow ATS to nie tylko trening, to przede wszystkim innowacyjne podejście, które pozwala na zautomatyzowanie procesu słuchania i rozumienia. Dzięki temu koncentracja słuchowa staje się naturalna, niewymagająca dodatkowego wysiłku.

Czym są zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD)?
To zaburzenia na poziomie neuronalnym, które mogą objawiać się trudnościami w nauce, opóźnionym rozwojem mowy, czy problemami z rozumieniem mowy w hałasie, mimo prawidłowego wyniku badania słuchu.

Nasz program Neuroflow ATS to:
Diagnoza oparta na zaawansowanych testach psychoakustycznych,
Indywidualny program terapeutyczny,
Trening w domowym zaciszu pod okiem rodziców,
Podział na 3 etapy, trwające łącznie od 12 do 18 tygodni.

Efekty, które przynosi Neuroflow ATS:

  1. Lepsza wyrazistość mowy,
  2. Wyższa sprawność słuchowa i autokontrola słuchowa,
  3. Dłuższa uwaga i lepsza pamięć słuchowa,
  4. Poprawa prozodii mowy,
  5. Większy spokój emocjonalny,
  6. Znacząca poprawa w nauce dzięki zwiększonym możliwościom słuchowym.

Osoby zainteresowane Neuroflow ATS zapraszamy do zapisów w sekretariacie medycznym naszej przychodni lub pod numerem telefonu 22 150 25 25.