6 stycznia 2024 roku

Czy martwi Cię, że Twoje dziecko wypowiada tylko pojedyncze wyrazy, podczas, gdy jego rówieśnicy mówią już krótkimi zdaniami? Opóźniony rozwój mowy to problem, który może mieć wiele przyczyn, dlatego nasi logopedzi, podczas prowadzonych zajęć, wspierają między innymi wzbogacanie zasobu leksykalnego i przestawiają sposoby skutecznej komunikacji w praktyce/w sytuacjach dialogowych/w różnych sytuacjach społecznych. Aby umówić wizytę skontaktuj się z sekretariatem medycznym pod numerem telefonu: 22 150 25 25.