Aktualności

14 kwietnia 2022 roku

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół oraz wesołego Alleluja wszystkim Pacjentom i ich Rodzinom życzy Zarząd i Pracownicy Centrum Medycznego Polskiego Związku Głuchych.

08 marzec 2022 roku

W naszej placówce prowadzimy rehabilitację niemowląt i dzieci. Przyjmujemy małych pacjentów z opóźnionym rozwojem ruchowym, z zaburzeniami napięcia mięśniowego, wadami postawy, zaburzeniami Integracji Sensorycznej i towarzyszącymi im dysfunkcjami rozwoju, z chorobami przewlekłymi, wadami wrodzonymi i nabytymi, min. z wadami słuchu, mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołami genetycznymi, autyzmem oraz wszelkimi innymi schorzeniami wymagającymi pomocy i rehabilitacji w procesie normalizacji i stymulacji prawidłowego lub  zbliżonego do prawidłowego poziomu rozwoju. Zapraszamy w ramach wizyt komercyjnych i kontraktu z NFZ. Informacje i zapisy w Sekretariacie medycznym tel. 883 359 594.

28 luty 2022 roku

Flaga Ukrainy

POMOC MEDYCZNA DLA OBYWATELI UKRAINY

Obywatel Ukrainy, który przybył do Polski w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy, i który zgłosi się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej, czy szpitala uzyska bezpłatną pomoc medyczną.

Pomoc medyczną może uzyskać obywatel Ukrainy, który posiada zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Przepisy obejmą placówki medyczne, które mają podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.