1 kwietnia 2021 roku

Życzenia ciepłe jak tchnienie wiosny,
składamy Wszystkim w ten czas radosny.
Niech wszystkie troski będą daleko,
a dobro płynie szeroką rzeką.
Najlepsze życzenia z okazji Świat Wielkanocnych
składają pracownicy Centrum Medycznego
Polskiego Związku Głuchych.