13 marca 2020 roku

Szanowni Państwo,

W związku z obecną sytuacją w kraju wywołaną pojawieniem się koronawirusa i chorobą COVID-19 od kilku dni obserwujemy gwałtowną reakcję pacjentów na te wydarzenia przejawiającą się odwoływaniem zaplanowanych wizyt. Sytuacja jest bardzo dynamiczna i z godziny na godzinę się zmienia, dlatego zdecydowaliśmy o ograniczeniu świadczenia usług oraz skróceniu czasu pracy sekretariatu o trzy godziny. Na decyzję tę wypłynęła również sytuacja rodzinna wielu osób z personelu, ponieważ posiadają oni dzieci, które obecnie nie uczęszczają do żłobków, przedszkoli i szkół i wymagają opieki rodziców. Ograniczenie o którym mowa dotyczy okresu 16.03-25.03.2020 r. Świadczenia w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (poradnia logopedyczna) udzielane będą z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności zgodnie z zaleceniami.

W razie wątpliwości co do terminu i godziny wizyty prosimy kontaktować się z sekretariatem medycznym, telefonicznie lub mailowo.