24 marca 2020 roku

Szanowni Państwo,

W związku z utrzymującą się sytuacją w kraju wywołaną COVID-19 i praktycznie z całkowitą rezygnacją przez pacjentów z zaplanowanych wizyt w placówce, ograniczamy godziny pracy oraz skracamy czas pracy sekretariatu. Ograniczenie, o którym mowa dotyczy okresu 26.03-10.04.2020 r. Świadczenia w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz świadczenia w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień udzielane będą nadal z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności. W razie wątpliwości co do terminu i godziny wizyty lub w każdej innej sprawie prosimy kontaktować się wcześniej z sekretariatem medycznym telefonicznie lub mailowo (nr tel. 883 359 594, e-mail: sekretariat@pzgwaw.home.pl). O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco.