16 września 2019 roku

Polski Związek Głuchych Dolnośląskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. we Wrocławiu wraz z Fundacją FONIS przy wsparciu PFRON zaprasza osoby bezpośrednio zaangażowane w proces wychowania, terapii i edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością słuchu, chcące poszerzyć swoją wiedzę, podnieść kwalifikacje i rozwinąć umiejętności niezbędne w pracy z osobami z niepełnosprawnością słuchu, do wzięcia udziału w szkoleniach realizowanych w ramach projektu dofinansowanego z PFRON pn. „ZROZUMIEĆ DZIECKO Z WADĄ SŁUCHU”.

Szkolenia skierowane są do:

  • rodziców/opiekunów dzieci z wadą słuchu
  • wychowawców, nauczycieli szkolnych lub przedszkolnych dzieci z wadą słuchu
  • specjalistów (pedagogów, logopedów, psychologów) zaangażowanym w pracę z dziećmi z wadą słuchu
  • mieszkańców województwa mazowieckiego i łódzkiego.

Szkolenie dla osób zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego
odbędzie się dnia 19 października 2019r. od godz.9.00

Szkolenie dla osób zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego
odbędzie się dnia 16 listopada 2019 r. od godz. 9.00


Miejsce szkoleń: ul. Białostocka 4, Warszawa (budynek Polskiego Związku Głuchych).

Szkolenia poprowadzą specjaliści z Centrum Medycznego Polskiego Związku Głuchych w Warszawie Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Ruchowej oraz Słuchu i Mowy PZG.

Wszystkie informacje dotyczące szkolenia i zapisów dostępne są na stronie Polskiego Związku Głuchych Dolnośląskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. we Wrocławiu https://www.osrodek-pzg.pl/szkolenia.html lub w biurze projektu ul Braniborska 2/10, 53-680 Wrocław, tel.: 691 737 789 mail: mira.krynicka-wozniak@fonis.pl

O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona.

Serdecznie zapraszamy!