3 czerwca 2019 roku

Jesteś osobą bezpośrednio zaangażowaną w proces wychowania, terapii
i edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością słuchu?

Chcesz poszerzyć swoją wiedzę, podnieść kwalifikacje i rozwinąć
umiejętności w pracy z osobami z niepełnosprawnością słuchową?

Mieszkasz w województwie dolnośląskim, małopolskim, wielkopolskim, śląskim, lubelskim, podlaskim, mazowieckim lub łódzkim?

Weź udział w projekcie:

„ZROZUMIEĆ DZIECKO Z WADĄ SŁUCHU”

Warunki uczestnictwa w projekcie:

  • bycie rodzicem/opiekunem dziecka z wadą słuchu lub
  • bycie wychowawcą, nauczycielem szkolnym lub przedszkolnym dzieci z wadami słuchu lub
  • bycie specjalistą (pedagogiem, logopedą, psychologiem) zaangażowanym w pracę z dziećmi z wadą słuchu
  • zamieszkanie na terenie województw: dolnośląskiego, małopolskiego, wielkopolskiego, śląskiego, lubelskiego, podlaskiego, mazowieckiego lub łódzkiego.

Chcesz wziąć udział w projekcie? Masz pytania? Skontaktuj się z biurem projektu:

ul. Braniborska 2/10

53-680 Wrocław
tel.: 691 737 789
mail: mira.krynicka-wozniak@fonis.pl

Więcej szczegółów o projekcie na stronie: www.fonis.pl, www.osrodek-pzg.pl

Informacje uzyskać można również w Centrum Medycznym PZG, Warszawa ul. Radzymińska 101/103

Projekt jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Warsztaty szkoleniowe odbywają się w pomieszczeniach dostosowanych do potrzeb uczestników. W razie potrzeby materiały dydaktyczne zostaną dostosowane do możliwości osób z niepełnosprawnościami. Zapewniamy tłumaczenia tłumaczy języka migowego.

okres realizacji projektu: 01.04.2019 – 31.03.2020 r.
całkowita wartość projektu: 87 829,14 zł
kwota dofinansowania: 66 519,14 zł

Zapraszamy!

Projekt jest współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.