29 kwietnia 2020 roku

Szanowni Państwo,

Od dnia 4 maja 2020 r. będziemy świadczyć usługi w rodzaju AOS (poradnia otolaryngologiczna, poradnia logopedyczna), rehabilitacja lecznicza (rehabilitacja słuchu i mowy, rehabilitacja dzieci z wadami wieku rozwojowego) oraz opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (poradnia psychologiczna), tak jak do tej pory z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności lub osobiście, w zależności od indywidualnych przypadków. Wizyta osobista możliwa po uprzednim wywiadzie i umówieniu telefonicznym z zachowaniem środków bezpieczeństwa (obowiązek posiadania maseczki przez starsze dziecko i rodzica, dezynfekcja rąk po wejściu do placówki, ograniczenie ilości osób przebywających na terenie placówki tj. jedno dziecko + jeden rodzic, zarówno pacjent jak i rodzic muszą być zdrowi, nie mogą też przebywać na kwarantannie). Osoby, które nie będą stosować się do powyższych zasad, nie zostaną przyjęte. W razie wątpliwości co do terminu i godziny wizyty lub w każdej innej sprawie prosimy kontaktować się wcześniej z sekretariatem medycznym telefonicznie lub mailowo (nr tel. 883 359 594, e-mail: sekretariat@pzgwaw.home.pl). Sekretariat medyczny czynny w godzinach 8.00-20.00. O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco.