9 kwietnia 2020 roku

Szanowni Państwo,

W dniach 10.04-30.04.2020 będziemy nadal świadczyć usługi w ograniczonym czasie i zakresie. Porady w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (poradnia logopedyczna) oraz świadczenia w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (poradnia psychologiczna) udzielane będą nadal z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności. W razie wątpliwości co do terminu i godziny wizyty lub w każdej innej sprawie prosimy kontaktować się wcześniej z sekretariatem medycznym telefonicznie lub mailowo (nr tel. 883 359 594, e-mail: sekretariat@pzgwaw.home.pl). O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco.